UPD PGS15

Uitgangspuntendocumenten PGS

Een aantal PGS-richtlijnen stelt gebouweigenaren verplicht om een uitgangspuntendocument (UPD) op te stellen in relatie tot de noodzakelijke maatregelen omtrent brandveiligheid.


Ruimtes waar dusdanig veel gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, dienen te zijn voorzien van een sprinklerinstallatie en/of een brandmeldinstallatie. Evenals bij andere gebouwen dient de brandveiligheid vanuit een integrale aanpak te worden gerealiseerd.


Integrale brandveiligheid wordt bereikt zodra er zowel aandacht wordt besteed aan de installatie, als aan bouwkundige- en organisatorische voorzieningen.

Wanneer een inspectie?Vanuit uw omgevingsvergunning wordt verwezen naar een bepaalde PGS-richtlijn. Op basis van deze richtlijnen kunnen er diverse maatregelen worden geëist en deze dient u vast te leggen in het UPD.


Om er zeker van te zijn of het opgestelde UPD voldoet aan de eisen, kunt u door Ispezione een inspectie laten uitvoeren. Tijdens de inspectie wordt het UPD beoordeeld op basis van het CCV inspectieschema.Wat wordt geïnspecteerd?Het uitgangspuntendocument wordt in zijn geheel beoordeeld door middel van een administratieve toets, uitgevoerd door een inspecteur van Ispezione. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het soort inrichting, aard en type van de stoffen, het brandscenario en de getroffen maatregelen om tot een veilige situatie te komen.


Zodra de bevindingen zijn gerapporteerd, ontvangt u van ons een rapport met bevindingen.


Bent u geïnteresseerd, of heeft u een vraag ten aanzien van het inspectieproces? Neem dan contact op met ons.

Copyright @ All Rights Reserved Ispezione BV / KvK: 69 44 67 76 /  BTW: NL857877616B01