Deluge Droogtest met Rook

Het Deluge systeem is een speciaal soort sprinklersysteem en wordt regelmatig toegepast in de industrie waarbij gevaarlijke stoffen, vuurwerk en/of explosieven worden opgeslagen.

Uiteraard dienen deze systemen goed te worden geïnspecteerd zodat men er op kan vertrouwen dat het systeem in optimale staat verkeert als er brand uitbreekt.


Deluge systemen worden tot nu toe gecontroleerd door middel van zout water. Het toepassen van zout water roept echter een aantal problemen op: Door het gebruik maken van zout water wordt het leidingwerk van het systeem aangetast. De leidingen eroderen waardoor de optimale werking in gevaar komt.


Tijdens het testen met zout water wordt kostbare apparatuur, die zich in de ruimte bevindt beschadigd, met een hoge kostenpost tot gevolg. Tijdens het testen moet(en) de productieproces(sen) worden stilgelegd omdat het een risico vormt voor bijvoorbeeld personeel. Ook dit leidt tot een hoge kostenpost.


Om deze problemen tegen te gaan maakt Ispezione gebruik van een gepatenteerd Deluge droogtest systeem. Door het toepassen van rook in plaats van zout water blijven de leidingen onaangetast. Toch kan de optimale werking van het Deluge systeem worden getest en vormt het tegelijkertijd geen gevaar voor de aanwezige personen.


Daarnaast leidt het testen met rook tot betere resultaten dan met zoutwater. Deze resultaten zijn door een onafhankelijk onderzoeksinstituut bevestigd.

Atrium Deluge Rooktest


Het testen van droge blusleidingen is een wettelijke verplichting. Echter in de praktijk willen gebouweigenaren er geen waterfeest van maken waardoor het testen vaak niet gebeurt met alle risico's van dien. 

Deluge Rooktest Industrie

 

In de industrie zien we juist weer dat droge blusleidingen wel worden getest, echter veelal met brak of zout water.  Dit water zorgt vaak voor aangroei in de leidingen en zelfs verstoppingen. Door te testen met rook hoeft er geen water gebruikt te worden en worden deze problemen voorkomen.

Atrium Deluge Rooktest


Bij nieuwbouw van gebouwen, daar waar blusinstallaties worden geplaatst , is het voor de accreditatie van belang dat er een full flow test word uitgevoerd.

Uiteraard word een nieuw gebouw nooit onder water gezet en blijven dit soort testen vaak achterwege.

Met de rooktest methode kan de installateur aantonen dat hij zijn installatie correct heeft ontworpen.


Dry Deluge Test

Copyright @ All Rights Reserved Ispezione BV / KvK: 69 44 67 76 /  BTW: NL857877616B01