Brandmeld & ontruimingsinstallaties

Brandmeld- & ontruimingsinstallaties

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Gebouwen dienen te worden voorzien van brandveiligheidsmaatregelen. Dit geldt voor gebouwen waar bijvoorbeeld veel mensen samen komen of waar mensen verblijven die zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen. Eén van die maatregelen is het aanbrengen van een brandmeldinstallatie. Het doel van een brandmeldinstallatie is om in een zo vroeg mogelijk stadium brand te detecteren waardoor de aanwezige personen het pand veilig kunnen ontvluchten. In sommige gevallen eist het Bouwbesluit 2012 op dit soort installaties een inspectiecertificaat.


Wanneer een inspectie?

Het Bouwbesluit eist in verschillende situaties een inspectiecertificaat. Het inspectiecertificaat biedt extra zekerheid in relatie tot brandveiligheid omdat er niet alleen naar de installatie zelf wordt gekeken, maar naar de gehele optelsom die de mate van brandveiligheid beïnvloedt. Namelijk de bouwkundige en de organisatorische voorzieningen. Indien deze optelsom onvoldoende wordt bewerkstelligd, is het niet met zekerheid vast te stellen of uw brandveiligheid op orde is. Naast de wettelijke verplichtingen kunt u er ook voor kiezen om een vrijwillige inspectie uit te laten voeren. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de maatregelen die u heeft getroffen voldoende op elkaar zijn afgestemd.


Wat wordt geïnspecteerd?

Brandmeldbeveiliging is een complex systeem waarbij verschillende componenten in samenhang goed moeten functioneren. Naast het detecteren van brand is het ook noodzakelijk dat de juiste sturingen worden verricht, bijvoorbeeld: deurontgrendeling, flitslicht, kleefmagneten en de ontruimingsalarminstallatie. Tijdens de inspectie wordt het hele systeem in samenhang geïnspecteerd, bijvoorbeeld of de juiste sturingen worden verricht en of de organisatie voldoende is ingericht om bij een brandmelding op te treden. In sommige gevallen is er alleen een ontruimingsalarminstallatie aanwezig. Ook in dat geval kunnen wij voor u een inspectie uitvoeren.


Inspectiecertificaat.

Na afloop worden de inspectieresultaten gerapporteerd in het inspectierapport. Zodra u voldoet aan de gestelde eisen ontvangt u van Ispezione een inspectiecertificaat.

Ispezione BV werkt graag op een vertrouwelijke en integere manier samen met opdrachtgevers. De installatiebranche heeft dan ook aan ons een goede samenwerkingspartner, terwijl overheden en semioverheden er zeker van kunnen zijn dat wij de kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.


Inspectie van brandmeld- en ontruimingsinstallaties volgens de daarvoor geldende normen en het bouwbesluit.

Wij inspecteren gebouwen, parkeergarages en industriële installaties.

Het is van cruciaal belang dat u zichzelf bewust bent van het belang van inspecties. Een inspectie geeft u zekerheid over de kwaliteit van uw installatie en die van de dienstverlener die uw installaties heeft aangelegd of onderhoudt. Per slot van rekening wilt u er zeker van zijn dat deze installatie functioneert wanneer het er echt op aan komt.

Copyright @ All Rights Reserved Ispezione BV / KvK: 69 44 67 76 /  BTW: NL857877616B01